Detail dokumentu 2 Afs 218/2020- 46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 218/2020-46
Označení věci v celku : Pej 1200/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.218.2020.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1200 2022
2 Afs 218 2020 46
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.07.2020
Datum skončení řízení : 01.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 01.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 01.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 01.06.2022
Datum právní moci : 05.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:00:31
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jílková Nikola Mgr. hlavní subjekt: PREMIE group, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
PREMIE group, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
PREMIE group, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
78 3 d zákona 280 2009
79 1 zákona 280 2009
79 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 160/2018-45 10 Afs 160 2018 45 Sb. NSS 12 3809 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 53/2016-55 1 Afs 53 2016 55 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 162/2018-43 2 Afs 162 2018 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 194/2017-34 9 Afs 194 2017 34 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 15929/19/5300-21441-712599 23.04.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 27/2019-83 22 Af 27 2019 83 28.05.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 218/2020- 46
Spisová značka : 2 Afs 218/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 53/2016-55, 1 Afs 53/2016-55, 1 Afs 53/2016-55, 1 Afs 53/2016-55, 1 Afs 53/2016-55,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 160/2018-45, 10 Afs 160/2018-45, 10 Afs 160/2018-45, 10 Afs 160/2018-45, 10 Afs 160/2018-45,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43, 2 Afs 162/2018-43,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 194/2017-34, 9 Afs 194/2017-34, 9 Afs 194/2017-34, 9 Afs 194/2017-34, 9 Afs 194/2017-34,
Datum : 01.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PREMIE group, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2022, čj. 2 Afs 218/2020-46