Detail dokumentu 6 Afs 331/2020- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DIENSTBIER Filip, JUDr. Ing.Ph.D.
Označení věci v celku : 6 Afs 331/2020-48
Označení věci v celku : Pej 279/2023
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.331.2020.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 279 2023
6 Afs 331 2020 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.10.2020
Datum skončení řízení : 31.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 01.06.2022
Datum právní moci : 01.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:59:48
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bürger Pavel JUDr. Ing. hlavní subjekt: Český nábytek a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Český nábytek a.s. stěžovatel
Český nábytek a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101h 1 c zákona 235 2004
101k zákona 235 2004
101a 3 zákona 235 2004
101a 4 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 51/2021-57 6 Afs 51 2021 57 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 383/2018-40 9 Afs 383 2018 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 226/2018-44 10 Afs 226 2018 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 367/2018-45 7 Afs 367 2018 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 151/2021-36 8 Afs 151 2021 36 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7667/18/5300-22443-701728 19.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 5 Af 17/2018-34 5 Af 17 2018 34 30.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 331/2020- 48
Spisová značka : 6 Afs 331/2020
Souladná prejudikatura : 10 Afs 226/2018-44, 10 Afs 226/2018-44, 10 Afs 226/2018-44, 10 Afs 226/2018-44, 10 Afs 226/2018-44,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 51/2021-57, 6 Afs 51/2021-57, 6 Afs 51/2021-57, 6 Afs 51/2021-57, 6 Afs 51/2021-57,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 367/2018-45, 7 Afs 367/2018-45, 7 Afs 367/2018-45, 7 Afs 367/2018-45, 7 Afs 367/2018-45,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 151/2021-36, 8 Afs 151/2021-36, 8 Afs 151/2021-36, 8 Afs 151/2021-36, 8 Afs 151/2021-36,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 383/2018-40, 9 Afs 383/2018-40, 9 Afs 383/2018-40, 9 Afs 383/2018-40, 9 Afs 383/2018-40,
Datum : 31.05.2022
Účastníci řízení : Český nábytek a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2022, čj. 6 Afs 331/2020-48