Detail dokumentu 4 Afs 431/2021- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 431/2021-37
Označení věci v celku : Pej 1182/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.431.2021.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1182 2022
4 Afs 431 2021 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 15.12.2021
Datum skončení řízení : 31.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.05.2022
Datum právní moci : 01.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:59:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kliment Luboš Mgr. et Bc. hlavní subjekt: VOKIROSS s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
VOKIROSS s.r.o. stěžovatel
VOKIROSS s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 d) zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 106/2009-77 7 Afs 106 2009 77 Sb. NSS 9 2103 2010 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 37451/19/5300-22442-706033 12.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 15 Af 40/2019-34 15 Af 40 2019 34 30.11.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 431/2021- 37
Spisová značka : 4 Afs 431/2021
Souladná prejudikatura : 7 Afs 106/2009-77,
Datum : 31.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, VOKIROSS s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2022, čj. 4 Afs 431/2021-37