Detail dokumentu 7 Afs 421/2019- 55

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 421/2019-55
Označení věci v celku : Pej 1348/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.421.2019.55
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1348 2022
7 Afs 421 2019 55
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 29.11.2019
Datum skončení řízení : 30.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.05.2022
Datum právní moci : 30.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:52:26
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kopa Pavel Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
57 3 zákona 280 2009
93 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Ads 58/2011-72 4 Ads 58 2011 72 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 104/2018 Inspirativní Souladná
10 Afs 132/2019 Inspirativní Souladná
1 Afs 53/2016 Inspirativní Souladná
9 Afs 194/2017 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 48258/18/5300-21443-712603 20.12.2018
Odvolací finanční ředitelství 48259/18/5300-21443-712603 20.12.2018
Odvolací finanční ředitelství 51773/18/5300-21443-712603 20.12.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 3/2019-314 52 Af 3 2019 314 16.10.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 421/2019- 55
Spisová značka : 7 Afs 421/2019
Souladná prejudikatura : 4 Ads 58/2011-72,
Datum : 30.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2022, čj. 7 Afs 421/2019-55