Detail dokumentu 4 Afs 264/2018- 85

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : 7členný RS NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 264/2018-85
Označení věci v celku : Ej 137/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.264.2018.85
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 137 2022
4 Afs 264 2018 85
judikát sešit rok
4367 8 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.08.2018
Datum skončení řízení : 26.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 26.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 26.05.2022
Datum právní moci : 27.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:45:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hron Petr Mgr. hlavní subjekt: HUL HO, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
HUL HO, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
HUL HO, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Doručování
Vyhledávání dle hesel : 033
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
33 4 zákona 280 2009
17 4 zákona 300 2008
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Ads 83/2008-39 4 Ads 83 2008 39 0 0 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 55/2009-45 9 As 55 2009 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 78/2009-76 1 As 78 2009 76 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 10/2011-47 8 As 10 2011 47 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
II. ÚS 33/13 Inspirativní Souladná
IV. ÚS 2026/14 Inspirativní Souladná
IV. ÚS 3486/15 Inspirativní Souladná
I. ÚS 1153/21 Inspirativní Souladná
5 Afs 76/2012-28 5 Afs 76 2012 28 Sb. NSS 9 2875 2013 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 86/2009-55 5 Afs 86 2009 55 Sb. NSS 4 2242 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 4/2018-65 9 Afs 4 2018 65 Sb. NSS 1 4119 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Ads 77/2007-91 4 Ads 77 2007 91 Sb. NSS 9 2112 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Ao 2/2007-73 2 Ao 2 2007 73 Sb. NSS 2 1462 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 A 100/2002-74 6 A 100 2002 74 Sb. NSS 2 449 2005 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 40/2006-74 1 As 40 2006 74 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 As 231/2015-44 6 As 231 2015 44 Sb. NSS 11 3474 2016 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 22026/17/5300-22444-704601 16.05.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 31/2017-53 30 Af 31 2017 53 29.06.2018 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 264/2018- 85
Spisová značka : 4 Afs 264/2018
Souladná prejudikatura : 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74, 1 As 40/2006-74,
Souladná prejudikatura : 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76, 1 As 78/2009-76,
Souladná prejudikatura : 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73, 2 Ao 2/2007-73,
Souladná prejudikatura : 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91, 4 Ads 77/2007-91,
Souladná prejudikatura : 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39, 4 Ads 83/2008-39,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28, 5 Afs 76/2012-28,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55, 5 Afs 86/2009-55,
Souladná prejudikatura : 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74, 6 A 100/2002-74,
Souladná prejudikatura : 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44, 6 As 231/2015-44,
Souladná prejudikatura : 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47, 8 As 10/2011-47,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65, 9 Afs 4/2018-65,
Souladná prejudikatura : 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45, 9 As 55/2009-45,
Nadpis : Rozšířený senát: daně; datové schránky Daňové řízení: doručování do datové schránky; fikce doručení
Vztah k předpisům : k § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“) k § 33 odst. 4 daňového řádu
Právní věta (text) : Doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle § 33 odst. 4 daňového řádu tak, že připadne-li poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den.
Datum vydání v Sb. NSS : 30.09.2022
Právní věta : Ano
Datum : 26.05.2022
Účastníci řízení : HUL HO, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2022, čj. 4 Afs 264/2018-85, č. 4367/2022 Sb. NSS