Detail dokumentu 1 Afs 483/2019- 68

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 1 Afs 483/2019-68
Označení věci v celku : Pej 1144/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.483.2019.68
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1144 2022
1 Afs 483 2019 68
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.12.2019
Datum skončení řízení : 27.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.05.2022
Datum právní moci : 27.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:48:43
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kremer Jaromír JUDr. hlavní subjekt: 4P INVEST, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
4P INVEST, s.r.o. stěžovatel
4P INVEST, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
SDEU C-154/20, Kemwater ProChemie Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26844/17/5300-21441-702127 16.06.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 80/2017-105 31 Af 80 2017 105 19.11.2019 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 483/2019- 68
Spisová značka : 1 Afs 483/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208,
Datum : 27.05.2022
Účastníci řízení : 4P INVEST, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2022, čj. 1 Afs 483/2019-68