Detail dokumentu 10 As 68/2022- 42

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 As 68/2022-42
Označení věci v celku : Ej 129/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.As.68.2022.42
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 129 2022
10 As 68 2022 42
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.02.2022
Datum skončení řízení : 25.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 25.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 25.05.2022
Datum právní moci : 28.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:45:06
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : xxx hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : obecný zmocněnec
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx osoba zúčastněná
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Procesní
Vyhledávání dle hesel : 034
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
34 1 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 81/2010-268 1 Afs 81 2010 268 Sb. NSS 3 2508 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 As 4/2009-86 5 As 4 2009 86 Sb. NSS 11 1929 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 20403/21/5200-10422-700519 26.05.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ostravě], pobočka Olomouc 60 Af 25/2021-132 60 Af 25 2021 132 31.01.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 As 68/2022- 42
Spisová značka : 10 As 68/2022
Souladná prejudikatura : 1 Afs 81/2010-268, 1 Afs 81/2010-268,
Souladná prejudikatura : 5 As 4/2009-86, 5 As 4/2009-86,
Vztah k předpisům : k § 34 odst. 1 soudního řádu správního
Právní věta (text) : Tichý společník není osoba zúčastněná na řízení (§ 34 odst. 1 s. ř. s.) v případě, kdy správní soud přezkoumává rozhodnutí, kterým finanční orgán snížil výnos z podnikání, na kterém se tichý společník podílí.
Právní věta : Ano
Datum : 25.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2022, čj. 10 As 68/2022-42