Detail dokumentu 5 Afs 138/2018- 61

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Označení věci v celku : 5 Afs 138/2018-61
Označení věci v celku : Pej 1110/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.138.2018.61
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1110 2022
5 Afs 138 2018 61
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.04.2018
Datum skončení řízení : 20.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 20.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 20.05.2022
Datum právní moci : 23.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:42:36
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nováková Milena JUDr. hlavní subjekt: VT MOTORS s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
VT MOTORS s.r.o. stěžovatel
VT MOTORS s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
57 3 zákona 280 2009
čl. odst. písm. číslo rok druh
112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 177/2016-35 4 Afs 177 2016 35 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
C-154/20 Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 35207/17/5300-21443-708394 16.08.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 50 Af 36/2017-37 50 Af 36 2017 37 14.03.2018 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 138/2018- 61
Spisová značka : 5 Afs 138/2018
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 177/2016-35, 4 Afs 177/2016-35,
Datum : 20.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, VT MOTORS s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2022, čj. 5 Afs 138/2018-61