Detail dokumentu 4 Afs 311/2021- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 311/2021-33
Označení věci v celku : Pej 1238/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.311.2021.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1238 2022
4 Afs 311 2021 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.09.2021
Datum skončení řízení : 20.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 20.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 20.05.2022
Datum právní moci : 23.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:43:31
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Dvořáček Ladislav Mgr. Ing. hlavní subjekt: RECTICEL Automobilsysteme GmbH
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
RECTICEL Automobilsysteme GmbH stěžovatel
RECTICEL Automobilsysteme GmbH žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
259b zákona 280 2009
259c zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 207/2005-55 2 Afs 207 2005 55 Sb. NSS 2 1472 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 236/2019-83 1 Afs 236 2019 83 Sb. NSS 3 4141 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 180/2020-30 4 Afs 180 2020 30 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 107759/19/3201-52522-806717 08.03.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 22/2019-54 25 Af 22 2019 54 05.08.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 311/2021- 33
Spisová značka : 4 Afs 311/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 236/2019-83, 1 Afs 236/2019-83, 1 Afs 236/2019-83,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 207/2005-55, 2 Afs 207/2005-55, 2 Afs 207/2005-55,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 180/2020-30, 4 Afs 180/2020-30, 4 Afs 180/2020-30,
Datum : 20.05.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, RECTICEL Automobilsysteme GmbH
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2022, čj. 4 Afs 311/2021-33