Detail dokumentu 9 Afs 227/2021- 68

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POŘÍZKOVÁ Barbara, JUDr.
Označení věci v celku : 9 Afs 227/2021-68
Označení věci v celku : Pej 1053/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:9.Afs.227.2021.68
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1053 2022
9 Afs 227 2021 68
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 24.11.2021
Datum skončení řízení : 19.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 19.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 19.05.2022
Datum právní moci : 26.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:38:09
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámek Alfréd JUDr. hlavní subjekt: EUROBIT GROUP s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
EUROBIT GROUP s.r.o. stěžovatel
EUROBIT GROUP s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
104 3 a zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 53/2020-69 9 Afs 53 2020 69 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 44679/16/5300-22444-711307 13.10.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 68/2016-253 31 Af 68 2016 253 19.10.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 227/2021- 68
Spisová značka : 9 Afs 227/2021
Souladná prejudikatura : 9 Afs 53/2020-69,
Datum : 19.05.2022
Účastníci řízení : EUROBIT GROUP s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2022, čj. 9 Afs 227/2021-68