Detail dokumentu 10 Afs 332/2021- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 332/2021-40
Označení věci v celku : Pej 1084/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.332.2021.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1084 2022
10 Afs 332 2021 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 04.08.2021
Datum skončení řízení : 18.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 18.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 18.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 18.05.2022
Datum právní moci : 18.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:34:47
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Penka Igor Mgr. hlavní subjekt: INTEN GROUP s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
INTEN GROUP s.r.o. stěžovatel
INTEN GROUP s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 39/2010-124 1 Afs 39 2010 124 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 68/2021-70 9 Afs 68 2021 70 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 372/2019-42 4 As 372 2019 42 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 4944/19/5300-22444-711887 06.02.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 23/2019-71 31 Af 23 2019 71 23.06.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 332/2021- 40
Spisová značka : 10 Afs 332/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 39/2010-124, 1 Afs 39/2010-124, 1 Afs 39/2010-124, 1 Afs 39/2010-124,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 4 As 372/2019-42, 4 As 372/2019-42, 4 As 372/2019-42, 4 As 372/2019-42,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 68/2021-70, 9 Afs 68/2021-70, 9 Afs 68/2021-70, 9 Afs 68/2021-70,
Datum : 18.05.2022
Účastníci řízení : INTEN GROUP s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2022, čj. 10 Afs 332/2021-40