Detail dokumentu 4 Afs 89/2021- 74

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 89/2021-74
Označení věci v celku : Pej 1072/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.89.2021.74
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1072 2022
4 Afs 89 2021 74
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 31.03.2021
Datum skončení řízení : 16.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 16.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 16.05.2022
Datum právní moci : 18.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:31:50
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Veber Zdeněk JUDr. hlavní subjekt: KOLASOL s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
KOLASOL s.r.o. stěžovatel
KOLASOL s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
143 zákona 280 2009
72 1 zákona 235 2004
73 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
usnesení Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 9. 2020, ve věci sp. zn. C-610/9, Vikingo Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 146/2020-67 4 Afs 146 2020 67 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 13601/20/5300-21441-712599 07.04.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 Af 16/2020-51 57 Af 16 2020 51 18.03.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 89/2021- 74
Spisová značka : 4 Afs 89/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 146/2020-67, 4 Afs 146/2020-67, 4 Afs 146/2020-67,
Datum : 16.05.2022
Účastníci řízení : KOLASOL s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2022, čj. 4 Afs 89/2021-74