Detail dokumentu 10 Afs 254/2018- 43

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 254/2018-43
Označení věci v celku : Pej 1020/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.254.2018.43
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1020 2022
10 Afs 254 2018 43
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 24.09.2018
Datum skončení řízení : 13.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 13.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 13.05.2022
Datum právní moci : 13.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:30:40
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Klavík Jiří Ing. JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 40/2005-72 5 Afs 40 2005 72 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 70/2007-102 8 Afs 70 2007 102 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7125/18/5300-22441-701296 13.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 13/2018-48 52 Af 13 2018 48 06.09.2018 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 254/2018- 43
Spisová značka : 10 Afs 254/2018
Souladná prejudikatura : 5 Afs 40/2005-72, 5 Afs 40/2005-72,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 70/2007-102, 8 Afs 70/2007-102,
Datum : 13.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2022, čj. 10 Afs 254/2018-43