Detail dokumentu 6 Afs 20/2021- 73

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 20/2021-73
Označení věci v celku : Pej 1078/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.20.2021.73
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1078 2022
6 Afs 20 2021 73
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.01.2021
Datum skončení řízení : 11.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 11.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 11.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 12.05.2022
Datum právní moci : 16.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:26:53
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šotník Jakub Mgr. hlavní subjekt: EMBA TRADE s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
EMBA TRADE s.r.o. stěžovatel
EMBA TRADE s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 zákona 280 2009
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
rozsudky Soudního dvora ES Kittel a Recolta Recycling, C-439/04 a C-440/04 Inspirativní Souladná
6 Afs 147/2016 - 28 Inspirativní Souladná
1 Afs 326/2019 - 39 Inspirativní Souladná
10 Afs 206/2020 - 41 Inspirativní Souladná
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43483/18/5300-22441-711913 08.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 63/2018-197 31 Af 63 2018 197 25.11.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 20/2021- 73
Spisová značka : 6 Afs 20/2021
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60,
Datum : 11.05.2022
Účastníci řízení : EMBA TRADE s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2022, čj. 6 Afs 20/2021-73