Detail dokumentu 6 Afs 51/2021- 57

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 51/2021-57
Označení věci v celku : Pej 1026/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.51.2021.57
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1026 2022
6 Afs 51 2021 57
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 01.02.2021
Datum skončení řízení : 10.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 12.05.2022
Datum právní moci : 13.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:22:38
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Koranda Michal Mgr. hlavní subjekt: Metal Corporation s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Metal Corporation s.r.o. stěžovatel
Metal Corporation s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101c zákona 235 2004
101d 1 zákona 235 2004
101h 1 c zákona 235 2004
70 1 zákona 182 1993
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
Pl. ÚS 32/15 Závazná Souladná
1 Afs 206/2018-27 1 Afs 206 2018 27 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 205/2020-32 6 Afs 205 2020 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 423/2020-35 1 Afs 423 2020 35 Sb. NSS 1 4274 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 Afs 409/2019-34 3 Afs 409 2019 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
Pl. ÚS 3/13 Inspirativní Souladná
Pl. ÚS 24/14 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 51451/18/5300-22443-701226 16.11.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 5/2019-35 8 Af 5 2019 35 13.01.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
III. ÚS 1873/22 04.10.2022 6 Afs 51/2021-57 10.05.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 51/2021- 57
Spisová značka : 6 Afs 51/2021
Napadeno : III. ÚS 1873/2022 (SUS 231/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 423/2020-35, 1 Afs 423/2020-35, 1 Afs 423/2020-35, 1 Afs 423/2020-35,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 409/2019-34, 3 Afs 409/2019-34, 3 Afs 409/2019-34, 3 Afs 409/2019-34,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 205/2020-32, 6 Afs 205/2020-32, 6 Afs 205/2020-32, 6 Afs 205/2020-32,
Datum : 10.05.2022
Kasační/ústavní stížnost : III. ÚS 1873/22
Účastníci řízení : Metal Corporation s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2022, čj. 6 Afs 51/2021-57