Detail dokumentu 7 Afs 374/2021- 36

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : FOLTAS Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 7 Afs 374/2021-36
Označení věci v celku : Pej 1005/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.374.2021.36
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1005 2022
7 Afs 374 2021 36
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 24.11.2021
Datum skončení řízení : 10.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 10.05.2022
Datum právní moci : 10.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:21:49
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Beckertová Gabriela Mgr. hlavní subjekt: Domy Kolín, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Domy Kolín, s.r.o. stěžovatel
Domy Kolín, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 d zákona 150 2002
48 3 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Azs 79/2009-84 7 Azs 79 2009 84 Sb. NSS 6 2288 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Ads 12/2003-42 1 Ads 12 2003 42 Sb. NSS 11 387 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Ads 58/2003-75 2 Ads 58 2003 75 Sb. NSS 3 133 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
nálezy Ústavního soudu ze dne 3.2.2000, sp. zn. III. ÚS 103/99, ze dne 28.8.2001, sp. zn. I. ÚS 60/01 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 6053/19/5300-21444-711492 12.02.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 12/2019-59 55 Af 12 2019 59 26.10.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 374/2021- 36
Spisová značka : 7 Afs 374/2021
Souladná prejudikatura : 1 Ads 12/2003-42, 1 Ads 12/2003-42, 1 Ads 12/2003-42,
Souladná prejudikatura : 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75,
Souladná prejudikatura : 7 Azs 79/2009-84, 7 Azs 79/2009-84, 7 Azs 79/2009-84,
Datum : 10.05.2022
Účastníci řízení : Domy Kolín, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2022, čj. 7 Afs 374/2021-36