Detail dokumentu 8 Afs 251/2020- 44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 251/2020-44
Označení věci v celku : Pej 984/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.251.2020.44
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 984 2022
8 Afs 251 2020 44
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 28.10.2020
Datum skončení řízení : 09.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 09.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 09.05.2022
Datum právní moci : 09.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:21:00
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nováková Milena JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
181 1 zákona 280 2009
181 2 zákona 280 2009
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 8129317/19/2001-80543-109497 23.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 14 Af 59/2019-63 14 Af 59 2019 63 16.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 251/2020- 44
Spisová značka : 8 Afs 251/2020
Datum : 09.05.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro hlavní město Prahu, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 5. 2022, čj. 8 Afs 251/2020-44