Detail dokumentu 2 Afs 76/2020- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D. LL.M.
Označení věci v celku : 2 Afs 76/2020-48
Označení věci v celku : Pej 1117/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.76.2020.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1117 2022
2 Afs 76 2020 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.03.2020
Datum skončení řízení : 06.05.2022
Datum vydání rozhodnutí : 06.05.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.05.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 06.05.2022
Datum právní moci : 09.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:20:18
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bordoni Anna JUDr. hlavní subjekt: Svatojánská lékárna, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Svatojánská lékárna, s.r.o. stěžovatel
Svatojánská lékárna, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 1 zákona 235 2004
73 1 a zákona 235 2004
92 5 c zákona 280 2009
92 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45493/17/5300-22444-702525 02.11.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 4/2018-128 31 Af 4 2018 128 20.02.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 76/2020- 48
Spisová značka : 2 Afs 76/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119,
Datum : 06.05.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Svatojánská lékárna, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2022, čj. 2 Afs 76/2020-48