Detail dokumentu 3 Afs 109/2020- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HAVELEC Radovan, Mgr. Ing. Bc.
Označení věci v celku : 3 Afs 109/2020-51
Označení věci v celku : Pej 1031/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.109.2020.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1031 2022
3 Afs 109 2020 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 30.03.2020
Datum skončení řízení : 29.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 02.05.2022
Datum právní moci : 02.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:09:41
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Martínková Kateřina JUDr. hlavní subjekt: Rekonstrukce Group, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Rekonstrukce Group, s.r.o. stěžovatel
Rekonstrukce Group, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
87 1 zákona 280 2009
88 2 zákona 280 2009
88 4 zákona 280 2009
116 1 zákona 280 2009
147 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 111/2020-56 10 Afs 111 2020 56 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 83/2009-232 9 Afs 83 2009 232 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 83/2012-46 5 Afs 83 2012 46 Sb. NSS 12 2925 2013 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 A 38/2002-53 6 A 38 2002 53 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 1928/15/5300-21442-711315 14.01.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 18/2016-106 11 Af 18 2016 106 05.03.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 109/2020- 51
Spisová značka : 3 Afs 109/2020
Souladná prejudikatura : 10 Afs 111/2020-56, 10 Afs 111/2020-56, 10 Afs 111/2020-56, 10 Afs 111/2020-56, 10 Afs 111/2020-56,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 83/2012-46, 5 Afs 83/2012-46, 5 Afs 83/2012-46, 5 Afs 83/2012-46, 5 Afs 83/2012-46,
Souladná prejudikatura : 6 A 38/2002-53, 6 A 38/2002-53, 6 A 38/2002-53, 6 A 38/2002-53, 6 A 38/2002-53,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232, 9 Afs 83/2009-232,
Datum : 29.04.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Rekonstrukce Group, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2022, čj. 3 Afs 109/2020-51