Detail dokumentu 6 Afs 55/2020- 91

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 6 Afs 55/2020-91
Označení věci v celku : Pej 981/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.55.2020.91
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 981 2022
6 Afs 55 2020 91
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.04.2020
Datum skončení řízení : 28.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.04.2022
Datum právní moci : 02.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:08:49
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Tocik Martin JUDr. hlavní subjekt: LITOZ, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
LITOZ, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
LITOZ, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
18 1 zákona 586 1992
23 zákona 586 1992
24 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 40/2005-72 5 Afs 40 2005 72 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 44/2003-73 2 Afs 44 2003 73 Sb. NSS 7 264 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 28/2013-23 7 Afs 28 2013 23 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 100/2008-137 1 Afs 100 2008 137 Sb. NSS 5 2277 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 41371/17/5200-11431-706012 25.09.2017
Odvolací finanční ředitelství 41379/17/5200-11461-706012 25.09.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 48 Af 31/2017-97 48 Af 31 2017 97 25.03.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 55/2020- 91
Spisová značka : 6 Afs 55/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 100/2008-137, 1 Afs 100/2008-137, 1 Afs 100/2008-137, 1 Afs 100/2008-137,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73, 2 Afs 44/2003-73,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 40/2005-72, 5 Afs 40/2005-72, 5 Afs 40/2005-72, 5 Afs 40/2005-72,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 28/2013-23, 7 Afs 28/2013-23, 7 Afs 28/2013-23, 7 Afs 28/2013-23,
Datum : 28.04.2022
Účastníci řízení : LITOZ, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2022, čj. 6 Afs 55/2020-91