Detail dokumentu 6 Afs 150/2020- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 6 Afs 150/2020-48
Označení věci v celku : Pej 1040/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.150.2020.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1040 2022
6 Afs 150 2020 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 03.06.2020
Datum skončení řízení : 28.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.04.2022
Datum právní moci : 02.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:08:31
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Boučková Šárka Mgr. hlavní subjekt: ELMONT GROUP, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
ELMONT GROUP, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
ELMONT GROUP, a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 280 2009
73 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 49/2019-33 8 Afs 49 2019 33 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 179/2019-51 10 Afs 179 2019 51 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 297/2019-40 2 Afs 297 2019 40 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 212/2006-74 7 Afs 212 2006 74 Sb. NSS 6 1566 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 55130/17/5300-22444-706385 20.12.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 30 Af 21/2018-56 30 Af 21 2018 56 31.03.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 150/2020- 48
Spisová značka : 6 Afs 150/2020
Souladná prejudikatura : 10 Afs 179/2019-51, 10 Afs 179/2019-51, 10 Afs 179/2019-51, 10 Afs 179/2019-51,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40, 2 Afs 297/2019-40,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74, 7 Afs 212/2006-74,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33, 8 Afs 49/2019-33,
Datum : 28.04.2022
Účastníci řízení : ELMONT GROUP, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2022, čj. 6 Afs 150/2020-48