Detail dokumentu 1 Afs 391/2020- 47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BAXA Josef, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 391/2020-47
Označení věci v celku : Pej 1114/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.391.2020.47
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1114 2022
1 Afs 391 2020 47
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.10.2020
Datum skončení řízení : 28.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum právní moci : 29.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:09:08
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nováková Milena JUDr. hlavní subjekt: Kovo HB, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Kovo HB, s.r.o. stěžovatel
Kovo HB, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
34 zákona 586 1992
85 zákona 280 2009
2 zákona 130 2002
92 zákona 280 2009
133 zákona 280 2009
24 zákona 586 1992
34a zákona 568 1992
132 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 363/2018-113 1 Afs 363 2018 113 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 77/2017-53 10 Afs 77 2017 53 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 34/2017-71 6 Afs 34 2017 71 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 72/2018-52 8 Afs 72 2018 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 270/2020-26 1 Afs 270 2020 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 429/2018-41 1 Afs 429 2018 41 Sb. NSS 3 3977 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 304/2016-37 3 Afs 304 2016 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 270/2020-26 1 Afs 270 2020 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 52518/18/5200-11435-712083 23.11.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 11/2019-121 29 Af 11 2019 121 29.09.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 391/2020- 47
Spisová značka : 1 Afs 391/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26, 1 Afs 270/2020-26,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113, 1 Afs 363/2018-113,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41, 1 Afs 429/2018-41,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53, 10 Afs 77/2017-53,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37, 3 Afs 304/2016-37,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71, 6 Afs 34/2017-71,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52, 8 Afs 72/2018-52,
Datum : 28.04.2022
Účastníci řízení : Kovo HB, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2022, čj. 1 Afs 391/2020-47