Detail dokumentu 2 Afs 338/2018- 50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : 7členný RS NSS
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D. LL.M.
Označení věci v celku : 2 Afs 338/2018-50
Označení věci v celku : Ej 98/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.338.2018.50
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 98 2022
2 Afs 338 2018 50
judikát sešit rok
4351 7 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.10.2018
Datum skončení řízení : 28.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum právní moci : 04.05.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:07:08
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hajdučík Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro Plzeňský kraj žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro Plzeňský kraj účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 148
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 1 zákona 280 2009
168 3 zákona 280 2009
181 2 zákona 280 2009
160 1 zákona 280 2009
176 1 zákona 280 2009
109 5 zákona 280 2009
167 3 zákona 280 2009
103 zákona 235 2004
148 zákona 280 2009
36 3 zákona 2 1993
8 1 zákona 82 1998
148 4 f zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 274/2018-36 2 Afs 274 2018 36 Nejvyšší správní soud Inspirativní Rozporná
2 Afs 81/2004-54 2 Afs 81 2004 54 Sb. NSS 3 791 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2009, sp. zn. III. ÚS 1463/07 Inspirativní Souladná
nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2701/08 Inspirativní Souladná
nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1418/07 Inspirativní Souladná
nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 816/07 Inspirativní Souladná
9 Afs 28/2009-124 9 Afs 28 2009 124 Sb. NSS 1 1966 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 13/2008-90 9 Afs 13 2008 90 Sb. NSS 3 2001 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 250/2018-54 8 Afs 250 2018 54 Sb. NSS 1 3952 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 392/2017-48 2 Afs 392 2017 48 Sb. NSS 3 3975 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 26/2009-58 7 As 26 2009 58 Sb. NSS 2 2191 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 As 69/2008-47 7 As 69 2008 47 Sb. NSS 3 1996 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 619053/17/2301-80541-403350 30.03.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 28/2017-39 30 Af 28 2017 39 22.08.2018 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 338/2018- 50
Spisová značka : 2 Afs 338/2018
Souladná prejudikatura : 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48, 2 Afs 392/2017-48,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54,
Souladná prejudikatura : 7 As 26/2009-58, 7 As 26/2009-58, 7 As 26/2009-58, 7 As 26/2009-58, 7 As 26/2009-58, 7 As 26/2009-58, 7 As 26/2009-58,
Souladná prejudikatura : 7 As 69/2008-47, 7 As 69/2008-47, 7 As 69/2008-47, 7 As 69/2008-47, 7 As 69/2008-47, 7 As 69/2008-47, 7 As 69/2008-47,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 250/2018-54, 8 Afs 250/2018-54, 8 Afs 250/2018-54, 8 Afs 250/2018-54, 8 Afs 250/2018-54, 8 Afs 250/2018-54, 8 Afs 250/2018-54,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 13/2008-90, 9 Afs 13/2008-90, 9 Afs 13/2008-90, 9 Afs 13/2008-90, 9 Afs 13/2008-90, 9 Afs 13/2008-90, 9 Afs 13/2008-90,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 28/2009-124, 9 Afs 28/2009-124, 9 Afs 28/2009-124, 9 Afs 28/2009-124, 9 Afs 28/2009-124, 9 Afs 28/2009-124, 9 Afs 28/2009-124,
Rozporná prejudikatura : 2 Afs 274/2018-36,
Nadpis : Rozšířený senát: daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty: zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň; prekluze práva vyměřit daň
Vztah k předpisům : k § 148 daňového řádu
Právní věta (text) : Při nařízení exekuce na základě vykonatelného zajišťovacího příkazu na daň dosud nestanovenou je třeba, aby správce daně (a následně i správní soud v řízení o žalobě proti exekučnímu příkazu) zkoumal, zda u zajišťované daně neuplynula ke dni vydání exekučního příkazu lhůta pro její stanovení (§ 148 daňového řádu).
Datum vydání v Sb. NSS : 30.09.2022
Právní věta : Ano
Datum : 28.04.2022
Účastníci řízení : Finanční úřad pro Plzeňský kraj, xxx
Citace : rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2022, čj. 2 Afs 338/2018-50, č. 4351/2022 Sb. NSS