Detail dokumentu 8 Afs 15/2020- 85

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 15/2020-85
Označení věci v celku : Ej 101/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.15.2020.85
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 101 2022
8 Afs 15 2020 85
judikát sešit rok
4354 7 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.04.2020
Datum skončení řízení : 27.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum právní moci : 28.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:02:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Čermák Zbyněk Mgr. hlavní subjekt: AUTOTRANS PETROL s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Kancelář správců v.o.s. osoba zúčastněná
AUTOTRANS PETROL s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
AUTOTRANS PETROL s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Odpočet daně
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 137/2016-176 9 Afs 137 2016 176 Sb. NSS 8 3901 2019 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 112/2021-79 10 Afs 112 2021 79 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek SDEU ze dne 23. 4. 2020 ve věci C-401/18, Herst Inspirativní Souladná
rozsudek SDEU ze dne 6. 4. 2006 ve věci C 245/04, EMAG Handel Eder Inspirativní Souladná
rozsudek SDEU ze dne 16. 12. 2010 ve věci C-430/09, Euro Tyre Holding BV, Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 53850/16/5300-22442-711492 01.12.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 4/2017-235 31 Af 4 2017 235 28.02.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 15/2020- 85
Spisová značka : 8 Afs 15/2020
Souladná prejudikatura : 10 Afs 112/2021-79, 10 Afs 112/2021-79,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176,
Nadpis : Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; okamžik přechodu práva nakládat s věcí jako vlastník Daňové řízení: důkazní břemeno daňového subjektu
Vztah k předpisům : k § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, do 31. 12. 2013 (v textu dále jen „zákon o DPH“)
Právní věta (text) : Jestliže má správce daně při posuzování podmínek pro vznik nároku na odpočet daně z přidané hodnoty řádně zpochybnit tvrzení (důkazy) daňového subjektu ohledně místa plnění (dodání zboží v kontextu řetězových obchodů s pohonnými hmotami dováženými z jiných členských států) a unést v tomto směru své důkazní břemeno, součástí jím předestřených „racionálních důvodů“ (ve smyslu rozsudku NSS ze dne 30. 5. 2019, čj. 9 Afs 137/2016-176, č. 3901/2019 Sb. NSS, věc AREX CZ) musí být nejen popis zjištěných skutkových okolností týkajících se faktického nakládání se zbožím, ale též alespoň základní právní úvaha, z níž bude zřejmé, v návaznosti na jaké právo (právní titul) na daňový subjekt přešlo právo nakládat s věcí jako vlastník (§ 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Právní titul nemusí být nutně formálně zachycen v písemné podobě, ale může vyplývat i ze skutkových jednání.
Datum vydání v Sb. NSS : 30.09.2022
Právní věta : Ano
Datum : 27.04.2022
Účastníci řízení : AUTOTRANS PETROL s.r.o., Kancelář správců v.o.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 8 Afs 15/2020-85, č. 4354/2022 Sb. NSS