Detail dokumentu 7 Afs 185/2021- 49

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : FOLTAS Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 7 Afs 185/2021-49
Označení věci v celku : Pej 956/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.185.2021.49
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 956 2022
7 Afs 185 2021 49
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.06.2021
Datum skončení řízení : 27.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum právní moci : 28.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:05:09
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Matějka Petr JUDr. hlavní subjekt: SD správní, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
SD správní, s.r.o. stěžovatel
SD správní, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
17 zákona 150 2002
106 zákona 150 2002
92 3 zákona 280 2009
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
64 zákona 235 2004
6 1 zákona 235 2004
71 2 zákona 150 2002
72 1 zákona 150 2002
čl. odst. písm. číslo rok druh
112 2006 ES
168 a 112 2006 ES
178 a 112 2006 ES
9 1 112 2006 ES
287 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 As 34/2006-73 2 As 34 2006 73 Sb. NSS 5 1546 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 As 46/2020-48 10 As 46 2020 48 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 12088/19/5300-22443-702189 25.03.2019
Odvolací finanční ředitelství 12089/19/5300-22443-702189 25.03.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 18/2019-85 31 Af 18 2019 85 05.05.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
III. ÚS 1688/22 7 Afs 185/2021-49 27.04.2022 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 185/2021- 49
Spisová značka : 7 Afs 185/2021
Napadeno : III. ÚS 1688/2022 (SUS 217/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 10 As 46/2020-48, 10 As 46/2020-48, 10 As 46/2020-48,
Souladná prejudikatura : 2 As 34/2006-73, 2 As 34/2006-73, 2 As 34/2006-73,
Datum : 27.04.2022
Kasační/ústavní stížnost : III. ÚS 1688/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SD správní, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 7 Afs 185/2021-49