Detail dokumentu 8 As 115/2019- 52

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PODHRÁZKÝ Milan, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 As 115/2019-52
Označení věci v celku : Ej 102/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.As.115.2019.52
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 102 2022
8 As 115 2019 52
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.04.2019
Datum skončení řízení : 27.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 28.04.2022
Datum právní moci : 29.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:01:54
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : David Ondřej JUDr.Ph.D. hlavní subjekt: ČEZ, a. s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
ČEZ, a. s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
ČEZ, a. s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Ceny
Vyhledávání dle hesel : Řízení
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
16 3 b zákona 526 1990
2 zákona 526 1990
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 A 5/2000-58 6 A 5 2000 58 Sb. NSS 8 627 2005 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 34543/15/50000-10610-711414 20.10.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 78/2015-275 11 Af 78 2015 275 28.03.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 As 115/2019- 52
Spisová značka : 8 As 115/2019
Souladná prejudikatura : 6 A 5/2000-58,
Vztah k předpisům : k § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Právní věta (text) : Při rozhodování o tom, zda prodávající (kupující) zneužil svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový prospěch (§ 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách), je správní orgán povinen zohlednit zákonem stanovenou definici hospodářského postavení a související kritéria pro posouzení toho, zda určitý subjekt sjednává ceny na trhu, aniž by při tom byl vystaven podstatné cenové soutěži (§ 2 odst. 4 téhož zákona). Z rozhodnutí správního orgánu musí být patrné, která z těchto kritérií byla naplněna a proč, případně je třeba, nejsou-li některá z nich naplněna, poměřovat důsledky jejich nenaplnění s významem kritérií dalších.
Právní věta : Ano
Datum : 27.04.2022
Účastníci řízení : ČEZ, a. s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 8 As 115/2019-52