Detail dokumentu 7 Afs 398/2019- 49

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 398/2019-49
Označení věci v celku : Pej 1027/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.398.2019.49
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1027 2022
7 Afs 398 2019 49
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.11.2019
Datum skončení řízení : 27.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.04.2022
Datum právní moci : 27.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:05:19
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Halíček Radek JUDr. Ing. hlavní subjekt: Aisan Industry Czech, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Aisan Industry Czech, s.r.o. stěžovatel
Aisan Industry Czech, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
23 7 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 74/2010-81 7 Afs 74 2010 81 Sb. NSS 4 2548 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 32595/15/5200-11431-711360 06.10.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 105/2015-80 15 Af 105 2015 80 30.10.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 398/2019- 49
Spisová značka : 7 Afs 398/2019
Souladná prejudikatura : 7 Afs 74/2010-81,
Datum : 27.04.2022
Účastníci řízení : Aisan Industry Czech, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 7 Afs 398/2019-49