Detail dokumentu 10 Afs 289/2021- 42

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 289/2021-42
Označení věci v celku : Ej 113/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.289.2021.42
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 113 2022
10 Afs 289 2021 42
judikát sešit rok
4358 7 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.07.2021
Datum skončení řízení : 26.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 26.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 26.04.2022
Datum právní moci : 27.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 12:03:13
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Továrek Antonín Mgr. Ing. hlavní subjekt: K-T-V Domeana a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
K-T-V Domeana a.s. stěžovatel
K-T-V Domeana a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Vyhledávání dle hesel : Daňové řízení
Vyhledávání dle hesel : Obecné otázky řízení
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 586 1992
24 2 zi zákona 586 1992
23 7 zákona 586 1992
8 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 107/2004-48 1 Afs 107 2004 48 Sb. NSS 6 869 2006 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 As 96/2021-43 1 As 96 2021 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 239/2020-37 8 As 239 2020 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Rozsudek SDEU ze dne 14. 12. 2000, C-110/99, Emsland-Stärke, EU:C:2000:695 Inspirativní Souladná
Rozsudek SDEU ze dne 21. 2. 2006, C-255/02, Halifax, EU:C:2006:121 Inspirativní Souladná
2 Afs 178/2005-64 2 Afs 178 2005 64 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 54/2006-155 7 Afs 54 2006 155 Sb. NSS 3 3 2009 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 92/2015-35 1 Afs 92 2015 35 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 35/2007-108 1 Afs 35 2007 108 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 376/2018-46 6 Afs 376 2018 46 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 11/2010-94 1 Afs 11 2010 94 Sb. NSS 8 2085 2010 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 380/2017-29 2 Afs 380 2017 29 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 44/2018-31 6 Afs 44 2018 31 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
Rozsudek SDEU ze dne 26. 2. 2019 ve spojených věcech C-116/16 a C-117/16, T Danmark a Y Denmark Aps, EU:C:2019:135 Inspirativní Souladná
6 Afs 23/2014-35 6 Afs 23 2014 35 Sb. NSS 10 3093 2014 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 26/2013-50 9 Afs 26 2013 50 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 424/2017-37 6 Afs 424 2017 37 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Af 38/2018-90 10 Af 38 2018 Městský soud v Praze Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 28578/19/5200-11431-712433 08.08.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 77/2019-228 31 Af 77 2019 228 26.05.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 289/2021- 42
Spisová značka : 10 Afs 289/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48, 1 Afs 107/2004-48,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94, 1 Afs 11/2010-94,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108, 1 Afs 35/2007-108,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35, 1 Afs 92/2015-35,
Souladná prejudikatura : 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43, 1 As 96/2021-43,
Souladná prejudikatura : 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90, 10 Af 38/2018-90,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64, 2 Afs 178/2005-64,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29, 2 Afs 380/2017-29,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35, 6 Afs 23/2014-35,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46, 6 Afs 376/2018-46,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37, 6 Afs 424/2017-37,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31, 6 Afs 44/2018-31,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155, 7 Afs 54/2006-155,
Souladná prejudikatura : 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37, 8 As 239/2020-37,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50, 9 Afs 26/2013-50,
Nadpis : Daň z příjmů: zneužití práva v daňových věcech
Vztah k předpisům : k daňovému řádu
Právní věta (text) : I. Zneužitím práva v daňových věcech se rozumí situace, kdy i přes formální naplnění požadavků zákona nedošlo k naplnění jeho účelu a smyslu (objektivní podmínka) a zároveň kdy hlavním či převažujícím účelem jednání daňového subjektu bylo získání daňové výhody (subjektivní podmínka). Naplnění obou podmínek je potřeba zkoumat s ohledem na všechny skutkové okolnosti konkrétního případu.; II. Při zkoumání objektivní podmínky pro závěr o zneužití práva v daňových věcech je potřeba vymezit smysl a účel konkrétního ustanovení zákona. Je-li to možné, daňové orgány by při vymezení smyslu a účelu konkrétního ustanovení neměly zůstat jen u toho, že se dané ustanovení nevztahuje na „umělé“ jednání nebo transakce.; III. Při zkoumání subjektivní podmínky pro závěr o zneužití práva v daňových věcech je potřeba zkoumat, zda mělo jednání daňového subjektu reálné ekonomické opodstatnění nebo zda daňový subjekt uměle vytvořil podmínky pro uplatnění daňové výhody. Propojenost daňového subjektu a jiných osob účastnících se jednání, které vedlo k neférovému získání daňové výhody, mohou daňové orgány vzít při zkoumání subjektivní podmínky v úvahu, nejde ale o definiční znak subjektivní podmínky.
Datum vydání v Sb. NSS : 30.09.2022
Právní věta : Ano
Datum : 26.04.2022
Účastníci řízení : K-T-V Domeana a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2022, čj. 10 Afs 289/2021-42, č. 4358/2022 Sb. NSS