Detail dokumentu 4 Afs 373/2021- 56

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 373/2021-56
Označení věci v celku : Pej 884/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.373.2021.56
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 884 2022
4 Afs 373 2021 56
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 05.11.2021
Datum skončení řízení : 22.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 22.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 22.04.2022
Datum právní moci : 25.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:55:18
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Slówik Vojtěch JUDr. hlavní subjekt: Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. stěžovatel
Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
6 1 c zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 100/2016-29 2 Afs 100 2016 29 Sb. NSS 5 3552 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 22/2003-55 5 Afs 22 2003 55 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2010-96 2 Afs 24 2010 96 Sb. NSS 5 2262 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 9258/20/5200-10421-711070 02.03.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 63 Af 3/2020-117 63 Af 3 2020 117 13.10.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 373/2021- 56
Spisová značka : 4 Afs 373/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 100/2016-29, 2 Afs 100/2016-29, 2 Afs 100/2016-29,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2010-96, 2 Afs 24/2010-96, 2 Afs 24/2010-96,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 22/2003-55, 5 Afs 22/2003-55, 5 Afs 22/2003-55,
Datum : 22.04.2022
Účastníci řízení : Jihočeský zemědělský lihovar, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2022, čj. 4 Afs 373/2021-56