Detail dokumentu 2 Afs 170/2019- 47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 170/2019-47
Označení věci v celku : Pej 961/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.170.2019.47
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 961 2022
2 Afs 170 2019 47
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.06.2019
Datum skončení řízení : 22.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 22.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 22.04.2022
Datum právní moci : 25.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:55:45
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Dejl Pavel JUDr.Ph.D., LL.M hlavní subjekt: Česká televize
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Česká televize stěžovatel
Česká televize žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
5 1 zákona 235 2004
72 zákona 235 2004
2 zákona 235 2004
75 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
2 1 c) 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 124/2014-178 5 Afs 124 2014 178 Sb. NSS 1 3506 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 160/2021-58 2 Afs 160 2021 58 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 130/2021-59 4 Afs 130 2021 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 2016, Český rozhlas (C-11/15) Inspirativní Souladná
Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 3. 2008, Securenta (C-437/06, Sb. rozh., s. I-1597) Inspirativní Souladná
9 Afs 427/2017-42 9 Afs 427 2017 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 57662/16/5300-22443-711377 22.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57663/16/5300-22443-711377 02.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57667/16/5300-22443-711377 22.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57668/16/5300-22443-711377 22.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57670/16/5300-22443-711377 22.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57671/16/5300-22443-711377 22.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57672/16/5300-22443-711377 22.12.2016
Odvolací finanční ředitelství 57673/16/5300-22443-711377 22.12.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 12/2017-238 3 Af 12 2017 238 21.05.2019 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
III. ÚS 1612/22 12.07.2022 2 Afs 170/2019-47 22.04.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 170/2019- 47
Spisová značka : 2 Afs 170/2019
Napadeno : III. ÚS 1612/2022 (SUS 205/2022)
Souladná prejudikatura : 2 Afs 160/2021-58, 2 Afs 160/2021-58, 2 Afs 160/2021-58, 2 Afs 160/2021-58,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 130/2021-59, 4 Afs 130/2021-59, 4 Afs 130/2021-59, 4 Afs 130/2021-59,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 124/2014-178, 5 Afs 124/2014-178, 5 Afs 124/2014-178, 5 Afs 124/2014-178,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 427/2017-42, 9 Afs 427/2017-42, 9 Afs 427/2017-42, 9 Afs 427/2017-42,
Datum : 22.04.2022
Kasační/ústavní stížnost : III. ÚS 1612/22
Účastníci řízení : Česká televize, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2022, čj. 2 Afs 170/2019-47