Detail dokumentu 9 Afs 18/2020- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POŘÍZKOVÁ Barbara, JUDr.
Označení věci v celku : 9 Afs 18/2020-38
Označení věci v celku : Pej 837/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:9.Afs.18.2020.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 837 2022
9 Afs 18 2020 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.01.2020
Datum skončení řízení : 21.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.04.2022
Datum právní moci : 22.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:51:35
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Reclíková Hana JUDr. hlavní subjekt: AG MOTORSPORT s.r.o., v likvidaci
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
AG MOTORSPORT s.r.o., v likvidaci žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
AG MOTORSPORT s.r.o., v likvidaci účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
168 a 112 2006 ES
178 a 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora EU ze dne 9. 12. 2021, Kemwater ProChemie, C-154/20 Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2007-75 8 Afs 15 2007 75 Sb. NSS 8 1865 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 6098/18/5300-22444-704601 07.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 14/2018-43 25 Af 14 2018 43 17.12.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 18/2020- 38
Spisová značka : 9 Afs 18/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75,
Datum : 21.04.2022
Účastníci řízení : AG MOTORSPORT s.r.o., v likvidaci, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2022, čj. 9 Afs 18/2020-38