Detail dokumentu 4 Afs 270/2021- 105

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 270/2021-105
Označení věci v celku : Pej 885/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.270.2021.105
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 885 2022
4 Afs 270 2021 105
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.08.2021
Datum skončení řízení : 20.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 20.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 20.04.2022
Datum právní moci : 22.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:48:56
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Tůmová Michala Mgr. hlavní subjekt: Deltasys, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Deltasys, s.r.o. stěžovatel
Deltasys, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 586 1992
147 zákona 280 2009
143 1 zákona 280 2009
143 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 111/2009-97 1 Afs 111 2009 97 Sb. NSS 8 2089 2010 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 81/2007-42 8 Afs 81 2007 42 0 0 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 45/2011-94 5 Afs 45 2011 94 Sb. NSS 8 2626 2012 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 6948/20/5200-11432-807689 21.02.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 26/2020-65 31 Af 26 2020 65 22.06.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 270/2021- 105
Spisová značka : 4 Afs 270/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 111/2009-97, 1 Afs 111/2009-97, 1 Afs 111/2009-97,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 45/2011-94, 5 Afs 45/2011-94, 5 Afs 45/2011-94,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 81/2007-42, 8 Afs 81/2007-42, 8 Afs 81/2007-42,
Datum : 20.04.2022
Účastníci řízení : Deltasys, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2022, čj. 4 Afs 270/2021-105