Detail dokumentu 3 Afs 223/2020- 66

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 223/2020-66
Označení věci v celku : Pej 873/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.223.2020.66
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 873 2022
3 Afs 223 2020 66
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.07.2020
Datum skončení řízení : 19.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 19.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.04.2022
Datum právní moci : 22.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:43:33
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zbořil Libor Mgr. hlavní subjekt: BERAN JIŘÍ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
BERAN JIŘÍ s.r.o. stěžovatel
BERAN JIŘÍ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 d) zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 75/2005-130 8 Afs 75 2005 130 Sb. NSS 11 1350 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26907/5300-21441-708460 18.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 37/2018-98 31 Af 37 2018 98 29.05.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 223/2020- 66
Spisová značka : 3 Afs 223/2020
Souladná prejudikatura : 8 Afs 75/2005-130,
Datum : 19.04.2022
Účastníci řízení : BERAN JIŘÍ s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2022, čj. 3 Afs 223/2020-66