Detail dokumentu 5 Afs 169/2021- 53

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MATYÁŠOVÁ Lenka, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 169/2021-53
Označení věci v celku : Pej 836/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.169.2021.53
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 836 2022
5 Afs 169 2021 53
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.06.2021
Datum skončení řízení : 14.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.04.2022
Datum právní moci : 19.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:42:56
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kopřiva Jan JUDr. Ing.Ph.D. hlavní subjekt: STOFFBAU s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
STOFFBAU s.r.o. stěžovatel
STOFFBAU s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 586 1992
zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 36987/19/5200-11432-709409 06.09.2019
Odvolací finanční ředitelství 37097/19/5200-11432-709409 06.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 83/2019-105 31 Af 83 2019 105 18.05.2021 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 169/2021- 53
Spisová značka : 5 Afs 169/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52,
Datum : 14.04.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, STOFFBAU s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2022, čj. 5 Afs 169/2021-53