Detail dokumentu 10 Afs 201/2020- 77

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 201/2020-77
Označení věci v celku : Pej 767/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.201.2020.77
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 767 2022
10 Afs 201 2020 77
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 16.06.2020
Datum skončení řízení : 11.04.2022
Datum vydání rozhodnutí : 11.04.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 11.04.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 11.04.2022
Datum právní moci : 11.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:41:53
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Trubač Ondřej JUDr.Ph.D.,LL.M. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
7 zákona 586 1992
23 3 c zákona 586 1992
23 10 zákona 586 1992
10 7 vyhlášky 500 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 36/2005-79 8 Afs 36 2005 79 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 24888/18/5200-10421-711811 29.05.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 24/2018-54 3 Af 24 2018 54 08.06.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 201/2020- 77
Spisová značka : 10 Afs 201/2020
Souladná prejudikatura : 8 Afs 36/2005-79,
Datum : 11.04.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2022, čj. 10 Afs 201/2020-77