Detail dokumentu 3 Afs 427/2019- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 427/2019-40
Označení věci v celku : Pej 738/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.427.2019.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 738 2022
3 Afs 427 2019 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.12.2019
Datum skončení řízení : 31.03.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.03.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.03.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 04.04.2022
Datum právní moci : 05.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:28:31
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šindelář Petr Mgr.Ll.M. hlavní subjekt: CZ Hartmann, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
CZ Hartmann, s.r.o. stěžovatel
CZ Hartmann, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
23 7 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
3 Afs 393/2019-43 3 Afs 393 2019 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 101/2012-31 1 Afs 101 2012 31 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 47/2013-30 7 Afs 47 2013 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 129/2018-29 6 Afs 129 2018 29 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 343/2018-61 4 Afs 343 2018 61 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 217/2018-43 10 Afs 217 2018 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 74/2010-81 7 Afs 74 2010 81 Sb. NSS 4 2548 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 11/2020-55 10 Afs 11 2020 55 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 78/2018-65 8 Afs 78 2018 65 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43174/18/5200-11432-701175 25.09.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 Af 29/2018-49 57 Af 29 2018 49 28.11.2019 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 1443/22 19.07.2022 3 Afs 427/2019-40 31.03.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 427/2019- 40
Spisová značka : 3 Afs 427/2019
Napadeno : I. ÚS 1443/2022 (SUS 193/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31, 1 Afs 101/2012-31,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55, 10 Afs 11/2020-55,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43, 10 Afs 217/2018-43,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43, 3 Afs 393/2019-43,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61, 4 Afs 343/2018-61,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29, 6 Afs 129/2018-29,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30, 7 Afs 47/2013-30,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81, 7 Afs 74/2010-81,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65, 8 Afs 78/2018-65,
Datum : 31.03.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 1443/22
Účastníci řízení : CZ Hartmann, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2022, čj. 3 Afs 427/2019-40