Detail dokumentu 3 Afs 410/2019- 57

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 410/2019-57
Označení věci v celku : Pej 679/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.410.2019.57
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 679 2022
3 Afs 410 2019 57
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 04.12.2019
Datum skončení řízení : 29.03.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.03.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.03.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.03.2022
Datum právní moci : 30.03.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:24:10
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Štětina Milan, JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
9 2 zákona 586 1992
99 1 zákona 280 2009
144 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 205/2018-59 8 Afs 205 2018 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 19/2009-57 7 Afs 19 2009 57 Sb. NSS 4 2024 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 55271/18/5200-10424-701962 13.12.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 11/2019-98 59 Af 11 2019 98 14.11.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 410/2019- 57
Spisová značka : 3 Afs 410/2019
Souladná prejudikatura : 7 Afs 19/2009-57, 7 Afs 19/2009-57,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 205/2018-59, 8 Afs 205/2018-59,
Datum : 29.03.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2022, čj. 3 Afs 410/2019-57