Detail dokumentu 10 Afs 179/2020- 56

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 179/2020-56
Označení věci v celku : Ej 76/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.179.2020.56
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 76 2022
10 Afs 179 2020 56
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.05.2020
Datum skončení řízení : 29.03.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.03.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.03.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.03.2022
Datum právní moci : 29.03.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:24:41
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šotník Jakub Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Predmět daně
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
89 1 zákona 235 2004
89 2 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
306 112 2006 ES
26 388 77 EHS
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 103/2010-274 1 Afs 103 2010 274 Sb. NSS 10 2679 2012 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 6190/16/5300-21441-702127 11.02.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 10 Af 31/2016-50 10 Af 31 2016 50 22.04.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 1402/22 28.06.2022 10 Afs 179/2020-56 29.03.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 179/2020- 56
Spisová značka : 10 Afs 179/2020
Napadeno : I. ÚS 1402/2022 (SUS 181/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 103/2010-274,
Vztah k předpisům : k § 89 odst. 2 písm. c) a odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění do 31. 12. 2021 k čl. 306 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty k § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění účinném do 28. 12. 2015
Právní věta (text) : Organizátor propagační akce poskytuje cestovní službu [§ 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; čl. 306 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty], pokud propagační akce zahrnuje dílčí služby cestovního ruchu jako dopravu, ubytování či stravování (§ 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění účinném do 28. 12. 2015), které organizátor pořídil od subdodavatelů. V takovém případě se použije zvláštní režim zdanění a organizátorovi nevznikne nárok na vrácení daně v jiném členském státě (§ 89 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 12. 2021) navzdory tomu, že není běžnou cestovní kanceláří a že nemá potřebná živnostenská oprávnění.
Právní věta : Ano
Datum : 29.03.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 1402/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2022, čj. 10 Afs 179/2020-56