Detail dokumentu 5 Afs 115/2021- 42

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MATYÁŠOVÁ Lenka, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 115/2021-42
Označení věci v celku : Pej 720/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.115.2021.42
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 720 2022
5 Afs 115 2021 42
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.04.2021
Datum skončení řízení : 25.03.2022
Datum vydání rozhodnutí : 25.03.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.03.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 25.03.2022
Datum právní moci : 04.04.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:23:15
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Rambousek a partner a.s. hlavní subjekt: ARNOŠT s.r.o.
Typ zástupce : daňový poradce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
ARNOŠT s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
ARNOŠT s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 150 2002
zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Ads 17/2013-25 6 Ads 17 2013 25 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Azs 20/2009-68 1 Azs 20 2009 68 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 116/2009-70 7 Afs 116 2009 70 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 9087/18/5300-22444-704601 28.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 15/2018-48 55 Af 15 2018 48 14.04.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 115/2021- 42
Spisová značka : 5 Afs 115/2021
Souladná prejudikatura : 1 Azs 20/2009-68, 1 Azs 20/2009-68, 1 Azs 20/2009-68,
Souladná prejudikatura : 6 Ads 17/2013-25, 6 Ads 17/2013-25, 6 Ads 17/2013-25,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 116/2009-70, 7 Afs 116/2009-70, 7 Afs 116/2009-70,
Datum : 25.03.2022
Účastníci řízení : ARNOŠT s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 3. 2022, čj. 5 Afs 115/2021-42