Detail dokumentu 6 Afs 29/2021- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 29/2021-38
Označení věci v celku : Pej 978/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.29.2021.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 978 2022
6 Afs 29 2021 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 10.01.2021
Datum skončení řízení : 23.03.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.03.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.03.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 24.03.2022
Datum právní moci : 28.03.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 11:07:59
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nováková Petra JUDr. Mgr.Ph.D. hlavní subjekt: DETAIL CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
DETAIL CZ s.r.o. stěžovatel
DETAIL CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 3 zákona 280 2009
72 1 zákona 235 2004
73 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 75/2005-130 8 Afs 75 2005 130 Sb. NSS 11 1350 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 159/2015 Inspirativní Souladná
5 Afs 126/2006 Inspirativní Souladná
3 Afs 92/2017 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 47245/18/5300-21442-711458 29.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 1/2019-49 62 Af 1 2019 49 17.12.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 1404/22 6 Afs 29/2021-38 23.03.2022 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 29/2021- 38
Spisová značka : 6 Afs 29/2021
Napadeno : I. ÚS 1404/2022 (SUS 182/2022)
Souladná prejudikatura : 8 Afs 75/2005-130,
Datum : 23.03.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 1404/22
Účastníci řízení : DETAIL CZ s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2022, čj. 6 Afs 29/2021-38