Detail dokumentu 3 Afs 407/2019- 43

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 407/2019-43
Označení věci v celku : Pej 505/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.407.2019.43
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 505 2022
3 Afs 407 2019 43
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 29.11.2019
Datum skončení řízení : 02.03.2022
Datum vydání rozhodnutí : 02.03.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 02.03.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 04.03.2022
Datum právní moci : 04.03.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 10:26:01
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vališ Petr JUDr. hlavní subjekt: JP servis-AMS s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
JP servis-AMS s.r.o. stěžovatel
JP servis-AMS s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
179 1 zákona 280 2009
2201 zákona 89 2012
92 5 c zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 As 126/2013-19 7 As 126 2013 19 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 348/2018-32 7 Afs 348 2018 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 32/2006-99 1 As 32 2006 99 Sb. NSS 8 1275 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 376/2017-87 9 Afs 376 2017 87 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 24204/16/5100-41458-711693 31.05.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 60/2016-79 15 Af 60 2016 79 23.10.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 407/2019- 43
Spisová značka : 3 Afs 407/2019
Souladná prejudikatura : 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99, 1 As 32/2006-99,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 348/2018-32, 7 Afs 348/2018-32, 7 Afs 348/2018-32, 7 Afs 348/2018-32,
Souladná prejudikatura : 7 As 126/2013-19, 7 As 126/2013-19, 7 As 126/2013-19, 7 As 126/2013-19,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 376/2017-87, 9 Afs 376/2017-87, 9 Afs 376/2017-87, 9 Afs 376/2017-87,
Datum : 02.03.2022
Účastníci řízení : JP servis-AMS s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2022, čj. 3 Afs 407/2019-43