Detail dokumentu 9 Afs 261/2019- 47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MALÍK Radan, JUDr.
Označení věci v celku : 9 Afs 261/2019-47
Označení věci v celku : Pej 416/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:9.Afs.261.2019.47
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 416 2022
9 Afs 261 2019 47
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.09.2019
Datum skončení řízení : 24.02.2022
Datum vydání rozhodnutí : 24.02.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.02.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 24.02.2022
Datum právní moci : 28.02.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 10:10:40
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vaňátko Zdeněk Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
47 zákona 337 1992
55b 2 zákona 337 1992
264 3 zákona 280 2009
264 4 zákona 280 2009
148 zákona 280 2009
41 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 21/2006-52 1 Afs 21 2006 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 9/2015-61 8 Afs 9 2015 61 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 97/2008-88 1 Afs 97 2008 88 Sb. NSS 7 2069 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 44/2009-103 8 Afs 44 2009 103 Sb. NSS 12 2147 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 150/2016-42 6 Afs 150 2016 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 72/2011-218 9 Afs 72 2011 218 Sb. NSS 10 2676 2012 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 30/2021-21 4 Afs 30 2021 21 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 35363/18/5200-10421-711811 08.08.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 31/2018-42 6 Af 31 2018 42 28.08.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 261/2019- 47
Spisová značka : 9 Afs 261/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 21/2006-52, 1 Afs 21/2006-52, 1 Afs 21/2006-52, 1 Afs 21/2006-52, 1 Afs 21/2006-52, 1 Afs 21/2006-52, 1 Afs 21/2006-52,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 97/2008-88, 1 Afs 97/2008-88, 1 Afs 97/2008-88, 1 Afs 97/2008-88, 1 Afs 97/2008-88, 1 Afs 97/2008-88, 1 Afs 97/2008-88,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 30/2021-21, 4 Afs 30/2021-21, 4 Afs 30/2021-21, 4 Afs 30/2021-21, 4 Afs 30/2021-21, 4 Afs 30/2021-21, 4 Afs 30/2021-21,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 150/2016-42, 6 Afs 150/2016-42, 6 Afs 150/2016-42, 6 Afs 150/2016-42, 6 Afs 150/2016-42, 6 Afs 150/2016-42, 6 Afs 150/2016-42,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 44/2009-103, 8 Afs 44/2009-103, 8 Afs 44/2009-103, 8 Afs 44/2009-103, 8 Afs 44/2009-103, 8 Afs 44/2009-103, 8 Afs 44/2009-103,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 9/2015-61, 8 Afs 9/2015-61, 8 Afs 9/2015-61, 8 Afs 9/2015-61, 8 Afs 9/2015-61, 8 Afs 9/2015-61, 8 Afs 9/2015-61,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 72/2011-218, 9 Afs 72/2011-218, 9 Afs 72/2011-218, 9 Afs 72/2011-218, 9 Afs 72/2011-218, 9 Afs 72/2011-218, 9 Afs 72/2011-218,
Datum : 24.02.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2022, čj. 9 Afs 261/2019-47