Detail dokumentu 4 Afs 185/2020- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : WEISSOVÁ Petra, Mgr.
Označení věci v celku : 4 Afs 185/2020-40
Označení věci v celku : Pej 481/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.185.2020.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 481 2022
4 Afs 185 2020 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.06.2020
Datum skončení řízení : 24.02.2022
Datum vydání rozhodnutí : 24.02.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.02.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 24.02.2022
Datum právní moci : 25.02.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 10:09:55
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kanická Dominika Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
75 1 zákona 150 2002
75 2 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 As 104/2013-46 5 As 104 2013 46 Sb. NSS 3 3528 2017 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 A 48/2002-98 7 A 48 2002 98 Sb. NSS 1 1041 2007 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Azs 3/2011-131 5 Azs 3 2011 131 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Azs 27/2012-65 8 Azs 27 2012 65 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 As 211/2017-88 6 As 211 2017 88 Sb. NSS 12 3948 2019 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 383336/18/5200-10421-707161 24.08.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 46/2018-49 30 Af 46 2018 49 30.04.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 185/2020- 40
Spisová značka : 4 Afs 185/2020
Souladná prejudikatura : 5 As 104/2013-46, 5 As 104/2013-46, 5 As 104/2013-46, 5 As 104/2013-46, 5 As 104/2013-46,
Souladná prejudikatura : 5 Azs 3/2011-131, 5 Azs 3/2011-131, 5 Azs 3/2011-131, 5 Azs 3/2011-131, 5 Azs 3/2011-131,
Souladná prejudikatura : 6 As 211/2017-88, 6 As 211/2017-88, 6 As 211/2017-88, 6 As 211/2017-88, 6 As 211/2017-88,
Souladná prejudikatura : 7 A 48/2002-98, 7 A 48/2002-98, 7 A 48/2002-98, 7 A 48/2002-98, 7 A 48/2002-98,
Souladná prejudikatura : 8 Azs 27/2012-65, 8 Azs 27/2012-65, 8 Azs 27/2012-65, 8 Azs 27/2012-65, 8 Azs 27/2012-65,
Datum : 24.02.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2022, čj. 4 Afs 185/2020-40