Detail dokumentu 1 Afs 323/2021- 30

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KANIOVÁ Lenka, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 323/2021-30
Označení věci v celku : Ej 56/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.323.2021.30
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 56 2022
1 Afs 323 2021 30
judikát sešit rok
4330 5 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.10.2021
Datum skončení řízení : 10.02.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.02.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.02.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 10.02.2022
Datum právní moci : 11.02.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 09:20:09
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Novák David JUDr.Ph.D. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : Daňové řízení
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
3 1 vyhlášky 382 2010
107 2 zákona 280 2009
107 8 zákona 280 2009
2 1 vyhlášky 382 2010
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 81/2004-54 2 Afs 81 2004 54 Sb. NSS 3 791 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 9/2003-90 1 As 9 2003 90 Sb. NSS 10 360 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21860/20/5100-41451-712241 04.06.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 100/2020-29 25 Af 100 2020 29 09.09.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 323/2021- 30
Spisová značka : 1 Afs 323/2021
Souladná prejudikatura : 1 As 9/2003-90, 1 As 9/2003-90,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 81/2004-54, 2 Afs 81/2004-54,
Nadpis : Daňové řízení: náhrada ušlého výdělku za dobu strávenou na cestě ke správci daně a zpět
Vztah k předpisům : k § 3 odst. 1 vyhlášky č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní (v textu jen „vyhláška č. 382/2010 Sb.“)
Právní věta (text) : Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní, je třeba vykládat tím způsobem, že osobě samostatně výdělečně činné náleží (stejně jako zaměstnaným osobám) náhrada ušlého výdělku nejen za dobu trvání svědecké výpovědi (či jiného úkonu), ale rovněž za dobu strávenou na cestě ke správci daně a zpět.
Datum vydání v Sb. NSS : 27.05.2022
Právní věta : Ano
Datum : 10.02.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2022, čj. 1 Afs 323/2021-30, č. 4330/2022 Sb. NSS