Detail dokumentu 5 Afs 259/2019- 26

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : CAMRDA Jakub, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 259/2019-26
Označení věci v celku : Ej 40/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.259.2019.26
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 40 2022
5 Afs 259 2019 26
judikát sešit rok
4318 4 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.07.2019
Datum skončení řízení : 09.02.2022
Datum vydání rozhodnutí : 09.02.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.02.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 09.02.2022
Datum právní moci : 09.02.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 09:11:50
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Veleba Igor JUDr. hlavní subjekt: PENTAS HOŘICE a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
PENTAS HOŘICE a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
PENTAS HOŘICE a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : 179
Vyhledávání dle hesel : 190
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
179 1 zákona 280 2009
190 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
20 Cdo 2414/2012 Inspirativní Souladná
29 Cdo 48/2009 Inspirativní Souladná
9 As 269/2016-44 9 As 269 2016 44 Sb. NSS 2 3680 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Azs 192/2020-48 8 Azs 192 2020 48 Sb. NSS 11 4248 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 14529/17/5100-41453-711866 27.03.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 49/2017-96 31 Af 49 2017 96 30.05.2019 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 259/2019- 26
Spisová značka : 5 Afs 259/2019
Souladná prejudikatura : 8 Azs 192/2020-48, 8 Azs 192/2020-48,
Souladná prejudikatura : 9 As 269/2016-44, 9 As 269/2016-44,
Nadpis : Daňové řízení: nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb; návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce
Vztah k předpisům : k § 179 odst. 1 a § 190 daňového řádu ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb.
Právní věta (text) : Proti nařízení daňové exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb ve smyslu § 190 daňového řádu se nelze bránit návrhem na vyloučení majetku z daňové exekuce dle § 179 odst. 1 tohoto zákona. Pokud ve skutečnosti má pohledávku vůči poskytovateli platebních služeb namísto daňového dlužníka jiná osoba, tato pohledávka plněním poskytovatele platebních služeb správci daně v rámci daňové exekuce nezaniká.
Datum vydání v Sb. NSS : 29.04.2022
Právní věta : Ano
Datum : 09.02.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PENTAS HOŘICE a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2022, čj. 5 Afs 259/2019-26, č. 4318/2022 Sb. NSS