Detail dokumentu 10 As 26/2021- 50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 As 26/2021-50
Označení věci v celku : Ej 23/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.As.26.2021.50
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 23 2022
10 As 26 2021 50
judikát sešit rok
4306 3 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.02.2021
Datum skončení řízení : 21.01.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.01.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.01.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.01.2022
Datum právní moci : 24.01.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 08:09:25
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Moravec Ondřej JUDr.Ph.D, hlavní subjekt: Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Stanko Vodičky 1978/25, 1979/23 a 1980/21
Zástupce : Moravec Ondřej JUDr.Ph.D, hlavní subjekt: Společenství vlastníků jednotek v domě Wolkerova 1,3,5 Plzeň
Zástupce : Moravec Ondřej JUDr.Ph.D, hlavní subjekt: Společenství vlastníků U Lomů 9, 11, 13, 15, Plzeň
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Magistrát města Plzně stěžovatel
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Stanko Vodičky 1978/25, 1979/23 a 1980/21 žalobce/navrhovatel 1.st
Společenství vlastníků jednotek v domě Wolkerova 1,3,5 Plzeň žalobce/navrhovatel 1.st
Společenství vlastníků U Lomů 9, 11, 13, 15, Plzeň žalobce/navrhovatel 1.st
Magistrát města Plzně žalovaný/odpůrce 1.st
Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Stanko Vodičky 1978/25, 1979/23 a 1980/21 účastník řízení
Společenství vlastníků jednotek v domě Wolkerova 1,3,5 Plzeň účastník řízení
Společenství vlastníků U Lomů 9, 11, 13, 15, Plzeň účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Stavební zákon
Vyhledávání dle hesel : 094k
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
94k zákona 183 2006
1194 1 zákona 89 2012
1196 1 zákona 89 2012
1189 1 zákona 89 2012
1190 zákona 89 2012
94k e zákona 183 2006
94n 3 zákona 183 2006
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3269/2010, č. 106/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Inspirativní Souladná
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. 26 Cdo 3553/2017 Inspirativní Souladná
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019, č. 70/2020 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Inspirativní Souladná
1 As 38/2011-146 1 As 38 2011 146 Sb. NSS 3 2513 2012 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 149/2013-31 4 As 149 2013 31 Sb. NSS 10 3089 2014 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 212/2016-55 4 As 212 2016 55 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 As 105/2018-26 2 As 105 2018 26 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 As 426/2018-49 2 As 426 2018 49 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Magistrát města Plzně MMP/005564/20 06.01.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 A 32/2020-57 57 A 32 2020 57 05.01.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 As 26/2021- 50
Spisová značka : 10 As 26/2021
Souladná prejudikatura : 1 As 38/2011-146, 1 As 38/2011-146, 1 As 38/2011-146, 1 As 38/2011-146, 1 As 38/2011-146,
Souladná prejudikatura : 2 As 105/2018-26, 2 As 105/2018-26, 2 As 105/2018-26, 2 As 105/2018-26, 2 As 105/2018-26,
Souladná prejudikatura : 2 As 426/2018-49, 2 As 426/2018-49, 2 As 426/2018-49, 2 As 426/2018-49, 2 As 426/2018-49,
Souladná prejudikatura : 4 As 149/2013-31, 4 As 149/2013-31, 4 As 149/2013-31, 4 As 149/2013-31, 4 As 149/2013-31,
Souladná prejudikatura : 4 As 212/2016-55, 4 As 212/2016-55, 4 As 212/2016-55, 4 As 212/2016-55, 4 As 212/2016-55,
Nadpis : Územní a stavební řízení: společenství vlastníků jednotek; účastník řízení
Vztah k předpisům : k § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (v textu jen „stavební zákon“)
Právní věta (text) : Společenství vlastníků jednotek je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jde-li v řízení o záměr na sousedním pozemku či stavbě, kterým mohou být přímo dotčeny společné části nemovitosti spravované společenstvím vlastníků jednotek.
Datum vydání v Sb. NSS : 31.03.2022
Právní věta : Ano
Datum : 21.01.2022
Účastníci řízení : Magistrát města Plzně, Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni, Stanko Vodičky 1978/25, 1979/23 a 1980/21, Společenství vlastníků jednotek v domě Wolkerova 1,3,5 Plzeň, Společenství vlastníků U Lomů 9, 11, 13, 15, Plzeň
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2022, čj. 10 As 26/2021-50, č. 4306/2022 Sb. NSS