Detail dokumentu 5 As 386/2021- 26

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KUČERA Viktor, JUDr.
Označení věci v celku : 5 As 386/2021-26
Označení věci v celku : Pej 119/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.As.386.2021.26
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 119 2022
5 As 386 2021 26
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 01.12.2021
Datum skončení řízení : 14.01.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.01.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.01.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.01.2022
Datum právní moci : 17.01.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 07:48:30
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Sedláček Josef JUDr. hlavní subjekt: Horský areál Paprsek, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Horský areál Paprsek, s.r.o. stěžovatel
Horský areál Paprsek, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Ministerstvo zemědělství žalovaný/odpůrce 1.st
Ministerstvo zemědělství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Vodní právo
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
62 zákona 150 2002
153 1 a zákona 500 2004
153 2 zákona 500 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 143/2006-95 7 Afs 143 2006 95 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Ads 105/2008-185 4 Ads 105 2008 185 Sb. NSS 2 2502 2012 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 42/2020-32 6 Afs 42 2020 32 Sb. NSS 2 4287 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Ministerstvo zemědělství MZE-39418/2021-15111 23.07.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ostravě], pobočka Olomouc 60 A 52/2021-66 60 A 52 2021 66 05.10.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 As 386/2021- 26
Spisová značka : 5 As 386/2021
Souladná prejudikatura : 4 Ads 105/2008-185, 4 Ads 105/2008-185, 4 Ads 105/2008-185,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 42/2020-32, 6 Afs 42/2020-32, 6 Afs 42/2020-32,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 143/2006-95, 7 Afs 143/2006-95, 7 Afs 143/2006-95,
Datum : 14.01.2022
Účastníci řízení : Horský areál Paprsek, s.r.o., Ministerstvo zemědělství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2022, čj. 5 As 386/2021-26