Detail dokumentu 3 Afs 443/2019- 73

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 443/2019-73
Označení věci v celku : Pej 346/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:3.Afs.443.2019.73
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 346 2022
3 Afs 443 2019 73
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.12.2019
Datum skončení řízení : 20.12.2021
Datum vydání rozhodnutí : 20.12.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 20.12.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 30.12.2021
Datum právní moci : 03.01.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 07:27:53
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Trubač Ondřej JUDr.Ph.D.,LL.M. hlavní subjekt: EDECO, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
EDECO, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
EDECO, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
168 1 zákona 280 2009
34 zákona 280 2009
71 zákona 280 2009
22 1 a) zákona 300 2008
22 2 zákona 300 2008
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 As 171/2014-26 4 As 171 2014 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 353/2018-37 4 Afs 353 2018 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 162/2005-66 2 Afs 162 2005 66 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 128/2018-46 8 Afs 128 2018 46 Sb. NSS 5 4006 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 27693/16/5100-41458-711929 20.06.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 58/2016-74 6 Af 58 2016 74 21.11.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 443/2019- 73
Spisová značka : 3 Afs 443/2019
Souladná prejudikatura : 2 Afs 162/2005-66, 2 Afs 162/2005-66, 2 Afs 162/2005-66, 2 Afs 162/2005-66,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 353/2018-37, 4 Afs 353/2018-37, 4 Afs 353/2018-37, 4 Afs 353/2018-37,
Souladná prejudikatura : 4 As 171/2014-26, 4 As 171/2014-26, 4 As 171/2014-26, 4 As 171/2014-26,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 128/2018-46, 8 Afs 128/2018-46, 8 Afs 128/2018-46, 8 Afs 128/2018-46,
Datum : 20.12.2021
Účastníci řízení : EDECO, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2021, čj. 3 Afs 443/2019-73