Detail dokumentu 5 Afs 276/2020- 50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MATYÁŠOVÁ Lenka, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 276/2020-50
Označení věci v celku : Ej 314/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:5.Afs.276.2020.50
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 314 2021
5 Afs 276 2020 50
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 27.08.2020
Datum skončení řízení : 05.11.2021
Datum vydání rozhodnutí : 05.11.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 05.11.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 05.11.2021
Datum právní moci : 08.11.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 06:13:17
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nemeth Marek Mgr. hlavní subjekt: GOODMAN Group s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
GOODMAN Group s.r.o. stěžovatel
GOODMAN Group s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : Daň z převodu nemovitostí
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 357 1992
zákona 280 2009
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 35244/17/5100-41456-712211 15.08.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 55/2017-141 6 Af 55 2017 141 23.07.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 59/22 25.01.2022 5 Afs 276/2020-50 05.11.2021 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 276/2020- 50
Spisová značka : 5 Afs 276/2020
Napadeno : I. ÚS 59/2022 (SUS 20/2022)
Vztah k předpisům : k § 25 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí*)
Právní věta (text) : I. Daň z převodu nemovitostí lze podle § 25 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, prominout, došlo-li v tříleté lhůtě k odstoupení od smlouvy a současně daňový subjekt podal v této lhůtě žádost o prominutí daně.; II. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem, kdy tento právní úkon dojde do sféry dispozice druhého účastníka. K účinkům odstoupení není třeba souhlasu druhého účastníka ani o nich nerozhoduje soud.
Právní věta : Ano
Datum : 05.11.2021
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 59/22
Účastníci řízení : GOODMAN Group s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2021, čj. 5 Afs 276/2020-50