Detail dokumentu 7 Afs 104/2020- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 7 Afs 104/2020-33
Označení věci v celku : Pej 2211/2021
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2021:7.Afs.104.2020.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2211 2021
7 Afs 104 2020 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.04.2020
Datum skončení řízení : 14.10.2021
Datum vydání rozhodnutí : 14.10.2021
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.10.2021
Datum vypravení rozhodnutí : 14.10.2021
Datum právní moci : 18.10.2021
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 05:36:22
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : nezákonný zásah
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Andrýsek Igor JUDr. hlavní subjekt: KOMPLEX INVEST CZ s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
KOMPLEX INVEST CZ s.r.o. stěžovatel
KOMPLEX INVEST CZ s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Finanční úřad pro hlavní město Prahu účastník řízení
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
46 1 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 86/2005-55 2 Afs 86 2005 55 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu nezákonný zásah 5868055/17/2004-52525-108484 19.07.2017
Odvolací finanční ředitelství nezákonný zásah 5868055/17/2004-52525-108484 19.07.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 A 14/2019-67 3 A 14 2019 67 30.03.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 104/2020- 33
Spisová značka : 7 Afs 104/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 86/2005-55,
Datum : 14.10.2021
Účastníci řízení : Finanční úřad pro hlavní město Prahu, KOMPLEX INVEST CZ s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2021, čj. 7 Afs 104/2020-33